คำถามที่พบบ่อย
Q : เรียนภาษาจีนนานแค่ไหนถึงจะพูดได้?

A : จริงๆแล้วเริ่มเรียนภาษาจีนก็เริ่มพูดได้ เพราะภาษาจีนเรียงคำใกล้เคียงกับภาษาไทยมาก แต่เนื้อหาที่พูดได้ในช่วงแรกจะจำกัดอยู่ในขอบเขตเนื้อหาและคำศัพท์ที่เรียนแล้วในตัวบท เสร็จแล้วจะค่อยๆ ขยายออกไป เมื่อเรียนจบภาษาจีน ระดับต้น/กลาง/สูง/ประยุกต์


Q : เรียนภาษาจีนจบขั้นพื้นฐานแล้วจะพูดได้แค่ไหน และในแต่ละขั้นจะได้อะไรบ้าง?

A :เมื่อเรียนภาษาจีนจบขั้นพื้นฐานก็จะสามารถสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วๆไป โดยเรียนรู้พินอินทั้งหมดฝึกออกเสียงให้ได้มาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษา เรียนรู้และฝึกเขียนตัวหนังสือจีน เรียนรู้รูปประโยค พื้นฐานของภาษาจีน และสามารถพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ได้เยอะพอสมควร แต่ยังไม่ลึกมากนัก ควรเรียนต่อเนื่องไป  ในขั้นกลางจะทำให้เราเรียนรู้รูปประโยคการเรียนและการทำงานสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้  ในขั้นสูงจะสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับคนจีนได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหาและเรื่องราวที่พูดได้จะลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งและขยายวงกว้างไปอีกขั้นหนึ่ง  และเมื่อจบขั้นประยุกต์ก็จะสามารถใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้Q : ภาษาจีนเรียนยากไหม ?

A : ถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษและอีกหลายภาษาแล้ว ต้องถือว่าภาษาจีนเรียนไม่ยาก เนื่องจากคนไทยเรามีความได้เปรียบในการเรียนภาษาจีน กล่าวคือไวยากรณ์ภาษาจีนกับภาษาไทยคล้ายคลึงกันมากโดยอาศัยการเรียงคำเป็นหลัก ส่วนใหญ่เรียนคำศัพท์แล้วก็จะรู้สึกว่า เรียนภาษาจีนไม่กี่เดือนก็สามารถพูดได้มากกว่าภาษาอังกฤษที่เรียนมาหลายปี ดังนั้น คนพูดได้เลย  นักเรียนส่วนใหญ่จะไทยจะเห็นผลเร็วมากในการเรียนภาษาจีน โดยเฉพาะในด้านการพูดและการฟัง สำหรับระบบการเขียนของภาษาจีน(อักษรจีน)นั้น ดูแล้วค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อย เพราะต้องเขียนเป็นเส้นขีดและต้องจำเป็นตัวๆ แต่ทางสถาบันเรามีเทคนิคพิเศษในการเรียนการสอน คือเริ่มแรกจะสอนให้นักเรียนเรียนรู้ความเป็นมาของตังหนังสือง่ายๆและส่วนประกอบที่ใช้บ่อยในตัวหนังสือจีนจากอักษรภาพ ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก และยังสามารถช่วยให้นักเรียนจำตัวหนังสือจีนได้ง่ายขึ้น สรุปแล้ว การเรียนภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิด


Q : “เรียนภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ” ของ เคพีเอ็น ไชนีส หมายความว่าอะไร?

A : เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งได้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงหลายท่านของสถาบันเรา และพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนภาษาจีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคนไทยโดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ 
1) อาศัยความคล้ายคลึงกันด้านไวยากรณ์ระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทย ซึ่งเป็นความได้เปรียบของคนไทยในการเรียนภาษาจีน ทำให้การเรียนการสอนตรงประเด็นและเข้าใจง่าย
2) ใช้เทคนิคใหม่ในการสอนตัวหนังสือจีน กล่าวคือ อาศัยอักษรภาพอธิบายส่วนประกอบของตัวหนังสือจีน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ แตกฉาน และจำได้ง่ายขึ้น จึงทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก
3)  ฝึกการสนทนาในห้องเรียนโดยผู้สอนพยายามจำลองเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้มากที่สุด

Back to Top