รับสมัครครูสอนภาษาจีน จำนวนมาก
ประกาศ! 

รับสมัครครูสอนภาษาจีนจำนวนมาก  คุณสมบัติดังนี้

1. ชาวจีน ชายและหญิง ที่ สามารถพูดภาษาไทยได้ (มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. ชาวไทย ชายและหญิง ที่มีความรู้ภาษาจีน สอบ HSK 5 ผ่านแล้ว (มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สนใจติดต่อกรอกใบสมัคร ได้ที่

โรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ซีซีซี ทุกสาขา

1. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า     โทร. 02-8848800
2. เซ็นทรัลพระราม 2   โทร. 02-8724499
3. เซ็นทรัลบางนา       โทร. 02-7457165
4. สยามพารากอน       โทร. 02-1294540

Back to Top