สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

Tel. 02-884-8800  Mobile. 086-3051932  Fax. 02-884-6600   

 หมายเหตุ : 

1. นักเรียนใหม่มีค่าแรกเข้า 300 บาท
2. ค่าหนังสือเรียนผู้ใหญ่ 285 บาท


 หมายเหตุ: 

1. นักเรียนใหม่มีค่าแรกเข้า 300 บาท
2. ค่าหนังสือเด็ก 1ชุด ( 4 เล่ม) 390 บาท
  

 

Back to Top