หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบริษัท-องค์กร
เพิ่มความได้เปรียบในการทำธุรกิจ  เตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบริษัท / องค์กร เป็นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาจีนของบุคคลากรในบริษัท / องค์กร ของท่าน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบให้เหมาะสมกับบริษัท / องค์กร และความต้องการ เช่น ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า/โรงแรม/สายการบิน 
โดยครูชาวจีน เจ้าของภาษา ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม ประเพณี และพฤติกรรมของชาวจีน เป็นอย่างดี 

 
๐ สามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริษัท / องค์กร และความต้องการของลูกค้า เพียงระบุจำนวนชั่วโมงเรียน และเนื้อหาที่สนใจ
๐ เรียนได้ทุกประเภทธุรกิจ เช่น การบริการ การขาย การสื่อสาร การทำธุรกรรมทางการเงิน การศึกษา ฯลฯ
๐ เรียนง่าย ใช้งานได้จริง สอนโดยครูชาวจีนที่มีคุณภาพ
๐ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถสร้างรายได้แก่องค์กรเพิ่มขึ้น
 
สนใจรายละเอียดติดต่อ คุณก้อย โทร 086-778-4597

 

ขอขอบคุณ..บริษัทชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพพนักงานของท่าน อาทิเช่น

 
Back to Top